۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

بازگشایی راه غوربند

روز گذشته مردم شیخعلی راه بامیان- غوربند را باز کردند.
آنها از ده روز پیش راه را مسدود کرده بودند، ( به طول 20 کیلومتر سرک را بسته بودند) دولت به آنها قول داده که در ساحه آنها یک ولسوالی جدید ایجاد خواهند کرد.

ایجاد یک واحد اداری جدید برای مردم هزاره نشین شیخعلی خبر خوبی است،(دره غوربند ولایت پروان تا حالا چهار ولسوالی دارد-سیاه گرد، شینواری، لولنج و سرخ پارسا و شیخعلی در حالیکه ورس با داشتن دهها دره، هزاران نفوس یک ولسوالی دارد) دیده شود که دولت به این وعده شان وفا می کند یا نه؟

بستن راه عام به مدت ده روز هرچند به قصد حق خواهی باشد، جرم است و باج خواهی، باید دولت عاملین این جرم را هم مجازات می کرد.

هیچ نظری موجود نیست: