۱۳۸۷ تیر ۱۲, چهارشنبه

قهر شورای ولایتی از ولایت

رئیس شورای ولایتی بامیان دولت محلی را هم در عدم انکشاف بامیان مقصر می داند و اعلام کرد شورا تا رسیدگی به این موضوع در اعتصاب کاری به سر می برد.

ضعف اداره محلی بامیان در عدم جذب یا مصرف بودجه هموراه مورد بحث بوده است، از سویی ریاست های دولتی هم محلی است برای باند بازی و حزب بازی، مسئولین هم نمایندگان احزاب اند و سرابی هم کابینه موثر و کارا ندارد.

چندین بار نامزدان پست ولایت بامیان کوشش کردند که والی را برکنار کنند، ولی ظاهرا" جامعه جهانی پشتیبان داکتر سرابی هستند.
ولی این بار شورای ولایتی قدم پیش نهاده است.

به نظر می رسد، جامعه جهانی و کرزی صاحب سرابی را بازی داده اند، هرکس که بامیان را ندیده باشد و به بامیان بیاید، به عدم بازسازی در بامیان اشاره می کند، باید این وضعیت تغییر کند یا داکتر سرابی اصلاحات بیاورد یا با شهامت به پیشگام مردم بگوید که من کوشش کردم اما دولت مرکزی و جامعه جهانی با من همکاری نمی کنند و من بیشتر از این نمی توانم.

هیچ نظری موجود نیست: