۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

کوچی ها می روند

چقدر سخت است خدایا، برادران ما (اقوام باهم برادر) دارند می روند، به کجا؟ به محلات خزانی و زمستانی شان، یعنی بهار و تابستان آینده برخواهند گشت؟ بله، چی خیال کدی.
سباوون ( پشتون، گلبدینی ) باید خساره اقتصادی ناشی از ترک پیش از موقع این قوم برادر را سنجش نماید تا رئیس صاحب پرداخت نماید ( رئیس صاحب مزه زور چطوره؟ )

ارگانهای عدلی و قضایی باید اسناد و قباله های (فرمان یعقوب خانی) شان را بررسی نماید و قبل از کوچ بهاری راه حل جستجو نماید.
پلیس و اردو باید امنیت بازگشت شان را تأمین کنند.

کشته ها و آوارگان هزاره چی! مثل سال گذشته، پنجاه هزار افغانی تعلق خواهد گرفت و بعد از کمیشن گیری های والی، ولسوال، کمیسیون و هیئت، مقداری ناچیزی به زن و بچه اش خواهد رسید و باز هم روز از نو کمیسیون بازی، هیئت سازی و ... از نو.

و فرصت طلبان هم طلبکارانه ادعای قهرمانی خواهند کرد و بر تقسیم غنائم بدست آمده جنگ خواهند کرد.
و اما مبارزات مدنی مردم به پیروزی رسید، زنده باد مردم!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

be nazare man in yek zarbe shaste siasi nezami bood
ta shoma chi bardast mikonid
bakhshi