۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

آموزش پلیس

48 نفر از افسران پلیس ملی از پانزده ولایت کشور امروز پس از 45 روز دوره تلعیمی جنایی از مرکز تعلیمی پلیس زون بامیان تصدیق نامه اخذ کردند.

این افسران پلیس که همگی مرد بودند توسط چند تن از آموزگاران به شمول دو تن از افسران زن بامیانی دوره آموزشی خود را سپری نمودند.

مرکز تعلیمی پلیس بامیان با وجود آنکه فاقد تعمیر و ساختمان است توانسته است بیش از دو هزار پلیس از سرتاسر کشور را آموزش دهد.

هیچ نظری موجود نیست: