۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه

پاسخ سرابی

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان امروز در جمع دهها تن از متنفذین بامیان به چراهای شورای ولایتی پاسخ داد، عده ای سئوالات را وارد دانست که بارها جواب داده شده اما آنها از آن جوابات معلومات نداشتند، بعضی از سئوالات باید مشترکا" از دولت مرکزی پرسیده شود و عده ای را هم پاسخ داد.

این بار شورای ولایتی نیامده بود، این مجلس در سالن مخابرات تحت کنترل برگزار شده بود، سکوت شرکت کنندگان و عدم سئوالات از والی و مسئولین، حکومت محلی را خوشنود نموده و فکر کردند که قناعت بخش بوده است.

بسیاری از افراد "پرخاشگر" دعوت نشده بود.
حال دیده شود که تصمیم بعدی شورای علما و متفذین بامیان در حل این موضوع چه خواهد بود؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تقدیم به سرابی عزیز+++
پندنامه ي افلاطون

و آنچه نشايد كرد (شايسته نيست) به آرزو مخواه،
و بدان كه انتقام ِ خدا از بنده،
به سُخـط (خشم ِ بي رحمانه) و عـِتاب (بي حرمتي و سرزنش) نبـُوَد،
بلكه به تقويم (متحول كردن) و تأديب (ادب كردن از فرط ِ عشق) باشد.


بر تمناي ِ حيات ِ شايسته اقتصار مكن (اكتفا مكن)
تا موتي شايسته با آن مضاف نبـُوَد،
(حيات و مرگ را با هم در نظر بگير و تا مطمئن نشدي مرگي شايسته خواهي داشت به زندگي ِ آن مرگ اكتفا نكن)
و حيات و موت را شايسته مشمر،
مگر كه وسيله ي اكتساب ِ خير بوده باشد.


و بر آسايش و خواب اقدام مكن،
مگر بعد از آنكه محاسبه ي نفس در سه چيز را
به تقديم رسانيده باشي،

اول آنكه تأمل كني تا در آن روز هيچ خطا از تو واقع شده است يا نه،
دوم آنكه تأمل كني تا هيچ خير اكتساب كرده اي يا نه،
سوم آنكه هيچ عمل به تقصير فوت كرده اي (كوتاهي كرده اي در عمل به نداي درونت) يا نه.