۱۳۸۷ تیر ۲۹, شنبه

انجمن نویسندگان بامیان

بالاخره انجمن نویسندگان بامیان هم تشکیل شد.
محمد اسماعیل ذکی رئیس انجمن و روح الله دانشیار، محمد رضا رهیاب و امین ابتهاج از اعضای این انجمن اند که امروز در تالار دانشگاه بامیان اعلام موجودیت نمودند.

نبود یک مرکز فرهنگی برای فرهنگیان بامیان، از ضروریاتی بود که ماهها پیش با یکی از شاعران بامیان در میان گذارده بودم، این دوست را تشویق کرده بودم که این نهاد را تشکیل بدهید، برای انسجام فرهنگیان جای خوبی است.

امروز خوشحالم که این ایده به منصه ظهور رسیده است.
امید است که این انجمن از گزند فساد و سیاسی کاری و قدرت طلبی دورماند و به تولید اندیشه و فکر و راهنمایی جماعت تشنه علوم و معرفت بپردازد، دیده شود.

هیچ نظری موجود نیست: