۱۳۸۷ تیر ۳۱, دوشنبه

ضعف اردوی ملی در بهسود

عبدالرضا رضایی نماینده ولایت میدان وردک در یک گفتگو از ولسوالی حصه دو بهسود از نقش ضعیف اردوی ملی در بهسود انتقاد کرد.

پس از اولین تعرض کوچی ها در ساحات کجاب تعدادی از نیروهای اردوی ملی، برای جلوگیری از شدت منازعه وارد این منطقه شده و بر اساس تقسیم بندی هیئت رئیس جمهور آنها از میرهزار الی تیزک کجاب و پلیس ملی از میرهزار الی دهان اوجی حایل شدند.

تعرض دوم کوچی ها که منجر به سقوط بخش های زیادی از حصه اول شد، از منطقه تحت کنترل اردوی ملی صورت گرفته است و اردوی ملی در خوشبینانه ترین فرض ناظر بوده و در بدبینانه ترین حالت همکار و مباشر، مردم از نقش پلیس ملی راضی هستند.

بر اساس گزارش منابع موثق فعلا"(دو روز پیش) ازجنوب سرک کابل- بهسود از منطقه دوست قول الی دهن تنور و آبدره ( آو دله ) تحت کنترل کوچی ها است.

هیچ نظری موجود نیست: