۱۳۸۷ تیر ۲۹, شنبه

افتتاح دومین بانک در بامیان

روز پنجشنبه 27 سرطان، عزیزی بانک در بامیان افتتاح شد.
کابل بانک اولین بانکی بود که سال گذشته افتتاح گردید، این بانک ها خصوصی اند.

عزیزی بانک در کنار کابل بانک- ساختمان حاج مهدی ( کاکای خلیلی) - بازار بامیان افتتاح شده است.
در تنها بازار بامیان ساختمان های مدرن وشیک موجود نیست، ساختمان حاج مهدی که دو بانک فوق الذکر در آنجا افتتاح شده است یکی از معدود ساختمانهای نیمه مدرن بامیان است، این بازار در زمان خلیلی ساخته شده و طبعا" هم بیشترین سهم به دوستان، اقارب و قومندانان داده شده است.

معطل ماندن پروژه شهر جدید بامیان، توسعه و انکشاف (تعمیرات جدید) را مختل کرده است.
این بانک ها خصوصی است و بعضی سهولت ها را نظیر انقال پول و گردش پول به طور اینترنت، پرداخت معاش کارمندان دولت و ...را ایجاد کرده است، اما مردم بامیان به فرهنگ بانکداری آشنا نیستند و از سویی خصوصی بودن این بانک ها و عدم تضمین کافی عواملی است که بانک اولی مراجعه کننده کمتر داشته است، دیده شود که عزیزی بانک با این چالشها چگونه کنار خواهد آمد.

۱ نظر:

ali bakhshi گفت...

1 mardome bamian pool nadarand2
age dashte bashand 2 balesh bank da khaneshan ast