۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

یونسکو و میراث جهانی

نماینده یونسکو هم در کنفرانس گفت که از سه سال پیش هشت محل تاریخی بامیان جزء لیست میراث های جهانی و در معرض خطر ثبت شده است.

به همین منظور باید پلان توسعه بامیان این میراث ها را حفظ کند، سرک ها باید دور از این آبدات ساخته شود، ساختمان ها باید به شکل گلی ساخته شود و ...

در یک کلام بامیان باید به شکل قدیمی اش نگه داشته شود تا برای توریست ها و جهانگردان جذاب باشد، پس حق انکشاف چی؟

هیچ نظری موجود نیست: