۱۳۸۷ مرداد ۳, پنجشنبه

رئیس بانک جهانی در بامیان

رابرت زولیک رئیس بانک جهانی دیروز به هدف بازدید از پروژه های همبستگی ملی وارد بامیان شد.
وی در گفتگویی با خبرنگاران گفت: پروژه های همبستگی ملی یگانه برنامه مفید در زمینه حل مشکلات مردم افغانستان است.
همبستگی ملی برنامه انکشاف قریه هاست که مردم هر قریه با ایجاد شورا، پروژه هایی را به این برنامه پیشنهاد می کنند و با سهم گیری خودشان این پروژه را به پیش می برند. بانک جهانی تمویل کننده اصلی برنامه همبستگی ملی در کشور می باشد.
این مقام بانک جهانی را وزیر احیاء و انکشاف دهات همراهی می کرد.

والی بامیان نیز در این گفتگو گفت: مردم بامیان فقیر اند و برای مبارزه با این پدیده، اولویت با ساخت سرک، توجه به مالداری و صنعت توریزم است که با ایشان مطرح کرده ام و وی تمویل ساخت دو سوم سرک بامیان- غوربند- کابل را تعهد کرده که عنقریب به داوطلبی گذاشته خواهد شد.

دیدار رئیس بانک جهانی از بامیان، اگر همراه با تعهد و کمک باشد، آینده خوبی را برای مردم بامیان نوید خواهد داد ورنه ...

هیچ نظری موجود نیست: