۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

شهرک مهاجرین یا کارخانه ذوب آهن

چند سالی ریاست امور مهاجرین ادعا داشت که در دشت قشقه (شش پل) شهرک برای مهاجرین می سازد، گاهی نبود بودجه مانع بود و گاهی اشکالات فنی(تخنیکی) هزاران مهاجر هم فورمه پر کردند و کمیسیون ها تشکیل شد و شورای ولایتی هم عدم ساخت این پروژه را یکی از بهانه هایی برای حمله به والی انتخاب کرده بود.

داکتر سرابی گفتند که انجینر عادل وزیر معادن این منطقه را برای ساخت کارخانه ذوب آهن مناسب تشخیص داده است.
وزیر معدن هفته گذشته در بامیان گفت که با اکتشاف معدن آهن حاجی گگ بامیان آینده درخشانی خواهد داشت.

حال به نظر شما در آنجا شهرک مهاجرین ساخته شود بهتر است یا کارخانه ذوب آهن؟

هیچ نظری موجود نیست: