۱۳۸۷ تیر ۲۲, شنبه

دختر به عنوان رباح

دختری هشت ساله (در یکی از قریه های هزاره جات) به عنوان سود پول به مردی 25 ساله نکاح شده است، کسی ندارد که دادخواهی کند، مردم هم فکر می کنند، این دختر زن نکاح شده فلانی است و نگهداری اش مسئولیت دارد.

پدر این دختر چند سال پیش مبلغ 7.000 افغانی از کسی پول به عنوان سرسود قرض گرفته بود، او نتوانست پول را به موقع پرداخت کند، پول قرض گرفته شده با سود اش اینک به 50.000 افغانی رسیده است، پدر اکنون فوت کرده است و قرض دار هم آمده دخترش را به جای پول اش برای پسر 25 ساله اش نکاح کرده!

چند وقتی دختر را در خانه اش نگهداری کرده است و یکی و دوبار که داماد قصد نزدیکی (تجاوز) را داشته دخترک مانع شده و بالاخره دخترک را پس به قریه پدری اش تحویل شوهر خواهر اش می کنند، " دیوانه ات را بگیر" آنها در بیم اند و نمی توانند "زن نکاح شده مردم" را بپذیرند.

سودپول یا رباح حرام نیست؟ ما مردم که در دیگر موارد ( حقوق بشر، آزادی، زنان و ...) که خیلی بنیادگرا هستیم؟ و اینگونه با سرنوشت یک انسان معامله (نکاح)می کنیم.

یا اینکه رنگ و لعاب شرعی داده ایم!!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بنام خالق توانا...

جرم قابل انتقال نیست و دین از متروکه مدیون قابل وضع است.از صغیر نمیتوان بازخواست پرداخت دین نمود.هر صغیر تحت ولایت ولی خود مبادرت به اقدامی است..
در غیر ان دولت به تعین ولی دلسوز اقدام نماید. ویا تا زمان رسیدن به سن بلوغ در پرورشگاه سرپرستی شود و بعد به ادای اصل دین مختار است..شرعی سود اعتبار ندارد ول عمل قانون در مورد ضعیف است..خدا ما را هدایت نماید..