۱۳۸۷ مرداد ۵, شنبه

همدردی پشتون

انجینر یوسف پشتون وزیر انکشاف شهری عالی ترین مقام دولتی شرکت کننده در کنفرانس انکشافی بامیان بود که ریاست کنفرانس را در نیمه دوم روز بر عهده گرفت.

وی در سخنان اش گفت: "در بامیان تعلل کار عذر واقعی ندارد، امنیت کامل است و کل مردم همکار انکشاف هستند، چرا مردم بامیان 150 کیلومتر تا کابل را در 14 ساعت بپیمایند؟ فقر در بامیان بی داد می کند، چاره اساسی باید سنجیده شود، امروز نوبت بامیان است، باید چیزی عملا" بوجود بیاید."

"در بامیان حتی چند خانه رهایشی برای اقامت متخصصین هم وجود ندارد، اگر سالانه صد خانه رهایشی برای اینها هم جور شود، کار بزرگی است، اگر فیصله ها پیگیری و عملی نشود مردم اعتماد خود را از دست خواهند داد و باز این سئوال خطرناک را می پرسند که "باز آمدید؟"."
خانه پدر پشتون آباد که به خود زحمت داده و به بامیان آمد و یک کمی حداقل به دردها و مشکلات مردم اذعان کرد!

هیچ نظری موجود نیست: