۱۳۸۷ تیر ۲۳, یکشنبه

اتمر به وعده اش وفا نکرد

در اوایل سال 1386 حنیف اتمر وزیر معارف به بامیان آمد، وعده داد که تعمیر دارالمعلمین بامیان در ظرف چند ماه آینده روی دست گرفته خواهد شد.

یکی از سئوالات عدم ساخت این تعمیر بود که داکتر سرابی گفتند وزیر به وعده اش وفا نکرده است، باید همگی از وی سئوال کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: